Mai Hien Minh Phat

Mai Hien Minh Phat

Ho Chi Minh City, VNmaihienminhphat.contently.com

writer and infographic designer.

Mái Hiên Minh Phát : Chuyên cung thiết kế, thi công, sửa chữa mái hiên di động, mái che di động, mái xếp cà phê, dù, mái che lượn sóng, mái xếp lượn sóng, mái vòm,… uy tín. /m/07vvqb /m/04sc5w /m/0b03ql /g/11tdp1z53g

PROJECTS

16 projects for 8 clients